Beszámolók

Hírlevél

A 2022-es év első félévének eseményeiről készült hírlevél orosz és magyar nyelven elérhető itt:

hirlevel-de_ok.pdf

novostnaya_rassylka-rc_du.pdf

 

Orosz társalgó klub

Jó hangulatú társalgó klubon vehettek részt február 17-én, csütörtökön az orosz nyelv iránt érdeklődők. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek!

További képek itt.

 

Virtuális múzeumtúra

A jaltai Csehov Múzeumban tehettek virtuális sétát a hallgatók és érdeklődők szerdán a Debreceni Egyetem (DE) Orosz Központjában rendezett online eseményen a Bölcsészettudományi Kar (BTK) Szlavisztikai Intézetének szervezésében.

Elsőként a jaltai Csehov Múzeum kínálta fel a lehetőséget, hogy virtuális túra keretében a diákok bejárhassák az épületet és annak környékét, a séta zárásaként pedig online előadást is tartottak a múzeum munkatársai a Debreceni Egyetem hallgatóinak, köztük orosz, történelem-orosz és angol-orosz tanárszakos diákoknak.

A jaltai egyemeletes épület 1899 és 1904 között volt Anton Pavlovics Csehov író, drámaíró, orvos, a 19. századi orosz irodalom egyik legnagyobb alakjának otthona, itt született többek között a Három nővér és a Cseresznyéskert című művek. 1921 óta múzeumként korabeli berendezéssel, az író használati tárgyainak bemutatásával várja a látogatókat.

- Évekkel ezelőtt az orosz állam nagyon megbonyolította az oroszországi részképzésre történő jelentkezést, azóta szervezünk hallgatóink számára online találkozókat orosz kollégákkal és egyetemistákkal. Ezek az alkalmak remek lehetőséget teremtenek a nyelv gyakorlására, az orosz nyelvvel való élő, eleven kapcsolatokra, valamint az orosz kultúra jobb megismerésére – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Molnár Angelika, a BTK Szlavisztikai Intézetének egyetemi docense, a rendezvény szervezője.

A teljes cikk képekkel itt érhető el. 

 

Мастер-класс по русско-венгерскому художественному переводу состоялся в венгерском Лакителеке

 

В Народном университете в Лакителеке 3 – 7 ноября состоялся осенний мастер-класс по русско-венгерскому художественному переводу. Организаторы мероприятия – Русский центр Дебреценского университета и Ассоциация «За венгерско-российское сотрудничество имени Льва Николаевича Толстого».

На мастер-класс были приглашены молодые переводчики, уже принимавшие участие в летнем лагере по художественному переводу, проявившие талант и призвание в своих ранее изданных переводах.

На семинарах по художественному переводу участники занимались текстами для будущего сборника, который будет составлен из работ молодых переводчиков и появится в начале следующего года. Сборник познакомит читателей с избранными произведениями, прежде всего с малой прозой русского символизма конца XIX – начала XX вв..

Помимо групповых занятий были проведены личные консультации, на которых участники смогли задать более общие вопросы, связанные с теорией перевода и попросить совета и мнения специалистов.

Мастер-класс по художественному переводу провели Ольга Сюч, директор Ассоциации «За венгерско-российское сотрудничество имени Льва Николаевича Толстого» и Йожеф Горетить, руководитель Русского центра Дебреценского университета.

 

 

Szvetlána Rudakova előadásai, 2021. november 10-11.

2021. november 10–11-én a Szlavisztikai Intézet vendégeként tartott előadást Szvetlana Rudakova professzor, a Magnyitogorszki Állami Egyetem Irodalom- és Nyelvtudományi Intézetének a vezetője. Az első, az Orosz Központban tartott előadásának a témája A.Sz. Puskin Belkin elbeszélései című ciklusa volt, amelynek keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílt a bolgyinói Puskinmúzeum a prózaciklusról szóló installációjának az anyagával is megismerkedni. Hasonlóan „színes” előadást követhettek figyelemmel az érdeklődők a puskini „kis tragédiák” témájában, amelyek közül a Lakoma pestis idején című mű kérdésfeltevésének, vagyis a járvány idején lehetséges magatartásformák problematikájának különös aktualitást ad a jelen világállapot.

 

Orosz műveltségi vetélkedő 2021. szeptember 18-19.

Tizedik alkalommal rendezte meg a Lakiteleki Népfőiskolán a Debreceni Egyetem Orosz Központja és a Tolsztoj Társaság a Magyar-orosz Együttműködésért Egyesület a magyarországi középiskolásoknak szóló orosz műveltségi versenyt. Az idén a szeptember 18-19-én megrendezett országos döntőbe hét háromfős csapat jutott be, amelyek két napon át versengtek egymással a győzelemért és az értékes tárgyjutalmakért. A csapatoknak írásbeli és szóbeli feladatokat kellett megoldaniuk, amelyek között szerepeltek orosz nyelvi tesztek, képsorok alapján összeállított történetek, amelyeket orosz nyelven kellett előadniuk a csapatoknak, valamint olyan kérdések, amelyek alapján Oroszország történelmének, földrajzának, kultúrájának ismeretéről adhattak számot a résztvevők. A csapatok munkáját az Orosz Központ, a Tolsztoj Társaság és Lakiteleki Népfőiskola képviseletében négytagú szakértői zsűri értékelte. Az idei versenyt a bajai III. Béla Gimnázium „Trojka” elnevezésű csapata nyerte.

 

Orosztanárok továbbképzése 2021. szeptember 3-5.

A Debreceni Egyetem Orosz Központja és a Tolsztoj Társaság a Magyar-orosz Együttműködésért Egyesület közös szervezésében 2021. szeptember 3-5-én a Lakiteleki Népfőiskolán került sor az orosztanárok továbbképzésének második találkozójára. A három találkozóból álló, összesen 60 kredites, állami akkreditációval rendelkező továbbképzésen 14, Magyarország különböző középiskoláiból érkezett orosztanár vett részt. A résztvevők az intenzív kurzus keretében kiváló szakemberektől hallhattak előadásokat orosz történelemről, mai orosz kultúráról és mentalitásról, kortárs orosz irodalomról, az orosz mint idegen nyelv tanításának módszertanáról, és vehettek részt anyanyelvű tanár által vezetett orosz nyelvfejlesztő gyakorlati foglalkozásokon. A tanfolyamot záró harmadik találkozóra október elején fog sor kerülni.

 

Orosz-magyar műfordítói kurzus 2021. augusztus

Tizedik alkalommal rendezte meg a Lakiteleki Népfőiskolán a Debreceni Egyetem Orosz Központja és a Tolsztoj Társaság a Magyar-orosz Együttműködésért Egyesület a fiatal műfordítóknak szóló orosz-magyar műfordítói kurzust. A jubileumi rendezvényt megtisztelte jelenlétével a moszkvai Insztyitut Perevoda háromtagú delegációja: Jevgenyij Reznyicsenko, az Insztyitut Perevoda ügyvezető igazgatója, Jelena Galcova, az Insztyitut mirovoj lityeraturi RAN vezető kutatója és Anna Eszparsza, a Minyisztyersztvo proszvescsenyija munkatársa, akik a gépi fordítás problémáiról, Dosztojevszkij műveinek fordításairól, illetve a Nasztojascseje buduscsemu elnevezésű nemzetközi művelődési projektről tartottak előadásokat a hallgatóknak. Ellátogatott a rendezvényre Jevgenyij Sztanyiszlavov, az Oroszországi Föderáció meghatalmazott és rendkívüli budapesti nagykövete is, aki fórum keretében tartott tájékoztató előadást és válaszolt a résztvevők Oroszországgal kapcsolatos kérdéseire. A műfordítói kurzus hallgatói az egyhetes program keretében mindezen kívül magyar és orosz szakemberektől hallhattak előadásokat klasszikus és kortárs orosz irodalomról, mai orosz kultúráról, fordításelméletről, és részt vehettek műfordítási gyakorlatokon. Az esti kulturális programok között könyvbemutató és orosz filmvetítés szerepelt.

 

Nemzetközi webinárium az orosz mint idegen nyelv tanításáról 2020. november 27.

Nemzetközi webináriumot rendezett 2020. november 27-én közös szervezésben a Taganrogi A.P. Csehov Pedagógiai Főiskola és a Debreceni Egyetem Orosz Központja. A webinárium témája az orosz mint idegen nyelv tanításának módszertana volt. A mintegy ötven fő részvételével lezajlott rendezvényen oroszországi és magyarországi szakembereken és orosznyelv-tanárokon kívül bekapcsolódtak a szeminárium munkájába spanyolországi, franciaországi, németországi és kazahsztáni szakemberek is.

Megnyitó beszédében Andrej Goloborogyko, a Taganrogi A.P. Csehov Pedagógiai Főiskola rektora elmondta, hogy a Főiskolán működő Tanár-továbbképzési Központ az orosz mint idegen nyelv oktatása területén végzett munkáját szélesíteni kívánja, ennek érdekében nemzetközi program létrehozását határozta el, amelynek első lépése ez a hagyományteremtő szándékkal megrendezett webinárium. Köszöntő beszédében Goretity József, a Debreceni Orosz Központ vezetője és a Szlavisztikai Intézet igazgatója kiemelte, hogy a Taganrogi Pedagógiai Főiskola és a Debreceni Egyetem közötti sokoldalú együttműködés a pandémia ellenére sem szakadt meg, és az Orosz Központ, valamint a Szlavisztikai Intézet partnerintézményként örömmel vesz részt a Taganrogi Pedagógiai Főiskola orosz mint idegen nyelv tanítására vonatkozó módszertani projektjében.

A webináriumon öt előadást hallgathattak meg az érdeklődők:

Andrej Narusevics, a Taganrogi Pedagógiai Főiskola Orosz Nyelv- és Irodalom Tanszékének vezetője előadásában az orosz mint idegen nyelv tanítása kulturológiai aspektusának fontosságáról beszélt. Nyina Nyikolajeva, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének orosz anyanyelvi lektora az intenzív nyelvoktatás online formáiról tartott a nyelvtanárok számára hasznos előadást. Irina Goloborogyko, a Taganrogi Pedagógiai Főiskola Tanár-továbbképzési Központjának igazgató-helyettese előadásában a gyakorlatorientált, a kommunikációs készségek fejlesztésére irányuló nyelvtanítás fontosságára hívta fel a figyelmet. Vera Legyenyeva, az Omszki Állami Egyetem adjunktusa bemutatta, hogyan használhatók fel hasznosan a nyelvtanításban az autentikus videó-anyagok. És végül Tatyjana Szubbotyina arról tartott előadást, miként használhatók fel, különösen az új, modern lexika tanításához a nyelvórákon a kortárs orosz irodalmi szövegek. Az előadások között és után a résztvevők élénk diszkussziót folytattak, a chat-szobában pedig hasznos információkat cseréltek egymással. Zárszavában Irina Goloborogyko kiemelte a webináriumon tapasztalt jó hangolatot, baráti légkört, és a kezdeményezés folytatásáról biztosította a résztvevőket, amit a DE Orosz Központjának vezetője is megerősített.

Részletes program

Galéria

 

Fiatal Ruszisták Fóruma 2020. november 26.

Könyvbemutatóval egybekötött online konferenciát szervezett a DE BTK Szlavisztika Intézete és az Orosz Központ a Zoom felületén a Magyar Tudomány Ünnepe keretében, melyen fiatal ruszisták, az Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola szlavisztikai alprogramjának a közelmúltban végzett és jelenlegi hallgatói adtak elő kutatási témájukban. Prof. Dr. Keményfi Róbert, a DE Bölcsészettudományi Kar dékánja a megnyitó beszédében elismeréssel szólt arról az intézeti munkáról, amelynek keretében a többségében orosz nyelvtudás nélkül beérkező hallgatók tudományos kutatásra vezetésére sor kerül. Hozzátette, hogy a Kar a fiatal tehetségeknek nyújtott támogatásként lehetővé kívánja tenni, hogy a konferencián elhangzott előadások kötetben is megjelenhessenek. Köszöntőjében Dr. Goretity József, a Szlavisztika Intézet igazgatója kiemelte, hogy egy ilyen rendezvény rendkívül örvendetes egy intézet életében, mert azt bizonyítja, hogy az intézetben tevékenykedő fiatal ruszisták is aktív kutatómunkát folytatnak, amelynek az eredményeit időről időre képesek prezentálni.

            A mintegy ötven érdeklődő a délelőtti szekcióban három orosz nyelvű előadást hallgatott meg. Az első előadást az intézet tanársegédje, Vass Annamária tartotta „Le a szocializmussal – éljen a posztmodern!” című védés előtt álló disszertációjának témájában. Őt követte Dmitrij Mazalevszkij, aki a kommentárregény műfaji sajátosságait ismertette. A szekciót Troitsky Nóra előadása zárta, aki I.Sz. Turgenyev Rugyin című kisregényében a zenei ekfrázis jelenségének a vizsgálatával szerepelt. A konferencia második részében magyar nyelvű előadásokra került sor: Teleki Anna beszélt a szatirikus ábrázolásmód jelentőségéről Jurij Poljakov Gödölye tejben című regényében; Debreceni Ferenc pedig a filmművészet területére vezetve a hallgatóságot a szovjet-magyar koprodukciókról adott rövid áttekintést. Visszatérve az irodalom témaköréhez, Posta Andrea a töredékesség jelenségét vette górcső alá a lermontovi életmű kontextusában. Az előadásokat követő kérdésfelvetések megválaszolása során sok esetben újabb, tartalmas diszkusszió bontakozott ki, amelynek a tanulságai minden bizonnyal hozzájárulnak majd a fiatal kutatók munkájának további elmélyítéséhez.

            Az előadásokat könyv- és folyóirat bemutató követte. Goretity József szerzői illetve szerkesztői minőségében négy friss kiadványról szólt, a Kettős tükörben, az Így írunk mi. Kortárs orosz írók vallomása, az Orosz irodalom - fordításokban és a Гигиена культуры: теория, методология, практика című kötetekről, amelyek közül az előbbiek szorosan kötődnek a Goretity József vezetésével Lakitelken évente megrendezett fordítótábor munkájához is. Az utóbbi, egy orosz nyelvű kollektív monográfia pedig Dr. Szűcs Olga kultúratudományi kötetsorozatának legutóbbi darabja. Ezt követően az intézet folyóirata, a Slavica fennállásának közel 60 évéről Prof. dr. Agyagási Klára, a folyóirat főszerkesztője osztotta meg gondolatait. Végezetül Dr. Regéczi Ildikó, a rendezvény moderátora megköszönte az előadóknak és a hallgatóknak a részvételt, mint fogalmazott, az intézeti múlt és az intézeti jövő egybekapcsolódásának az alkalmát.

Galéria

Orosz-magyar műfordítói tábor 2020. november 5-8.

A Tolsztoj Társaság és a DE Orosz Központ szervezésében 2020. november 05-08. között rendeztük meg az őszi Orosz-magyar műfordítói mesterkurzust – ezúttal a járvány miatt a hagyománytól eltérően nem Moszkvában, hanem a Lakiteleki Népfőiskolán. A műfordítói mesterkurzuson – a hagyományoknak megfelelően – a fiatal műfordítók műfordítói gyakorlatokon és fordításelméleti órákon csiszolhatták műfordítói jártasságukat. Ezek mellett előadásokat hallgathattak a mai orosz kultúráról és mentalitásról, a kortárs orosz irodalomról, a mai orosz nyelvben újonnan megjelent idegen eredetű nyelvi jelenségekről (elsősorban anglicizmusokról) és az ezekhez kapcsolódó fordítási problémákról. Mivel az órák jelentős része orosz nyelven zajlott, a résztvevők a nyelvtudásukat is fejleszthették.

A fordítótábor keretén belül online konferenciát tartottunk, közösen az Insztyitut perevodával. A konferencián Jevgenyij Reznyicsenko, az Insztyitut perevoda ügyvezető igazgatója, előadást tartott a műfordítói mesterségről és hivatásról; Szűcs Olga, a Tolsztoj Társaság elnöke azokról a szakmai és kulturális projektekről, amelyeknek szervezését és megrendezését a Tolsztoj Társaság támogatja; Goretity József, a DE Orosz Központ vezetője pedig beszámolt azokról az eredményekről, amelyek a műfordítói mesterkurzusoknak köszönhetően születtek meg, és egyúttal bemutatta a mesterkurzusok nyomán az utóbbi időkben megjelent műfordításköteteket is. A mesterkurzus résztvevői hozzászólásaikban arról beszéltek, kit mi motivált arra, hogy műfordítással kezdjen foglalkozni, mit gondolnak a műfordítói hivatásról, milyen eredményeket értek el eddig az orosz-magyar műfordítás terén, milyen további terveik vannak a műfordítással.

A rendezvény az Insztyitut perevoda támogatásával valósult meg.

Galéria


Középiskolai orosz nyelvi és kulturális vetélkedő - 2020. szeptember 27-28.

Folytatva az előző évek hagyományait, 2020. szeptember 27-28-án a Tolsztoj Társaság a Magyar-orosz Együttműködésért Egyesület és a Debreceni Egyetem Orosz Központja szervezésében orosz nyelvi és kulturális vetélkedőt rendeztünk középiskolai diákok számára. A versenyre az ország különböző középiskoláiból jelentkeztek csapatok, amelyek közül az előzetes pályázati munkák eredménye alapján a négy legjobb csapat tagjai vehettek részt a döntőben, amelynek a Lakiteleki Népfőiskola adott otthont.

A kétnapos vetélkedőn a diákoknak orosz nyelvtudásukról és orosz kulturális ismereteikről kellett számot adniuk az írásbeli és szóbeli feladatok alapján. A vidám, jó hangulatú eseményen minden résztvevő magas szintű orosz nyelvi és kulturális ismeretekről, a történelmi és mai Oroszország iránti élénk érdeklődéséről tett tanúságot. Az idén két középiskola diákjai értek el azonosan magas pontszámot, ezért a versenynek két győztese lett: a bajai III. Béla Gimnázium csapata (felkészítő tanáruk Pongó Csilla) és a budapesti Apáczai Csere János Gimnázium csapata (felkészítő tanáruk Koronczainé Nagy Ágnes). A nyertesek, felkészítő tanáraik társaságában, a jövő nyáron ötnapos moszkvai kiránduláson vehetnek részt.  


Orosz-magyar műfordítói tábor 2020. augusztus 23-30.

A Tolsztoj Társaság, a Lakiteleki Népfőiskola és a DE Orosz Központ szervezésében 2020. augusztus 23-30. között immár kilencedik alkalommal rendeztük meg a Lakiteleki Népfőiskolán az Orosz-magyar műfordítói tábort. Ebben az évben a járványügyi helyzetre való tekintettel némiképp „redukáltabb” formában zajlott az esemény: a szokásosnál kevesebb létszámmal, illetve a magyar-orosz tábor oroszországi résztvevői nélkül. (A magyar-orosz táborba jelentkezettek közül egy Magyarországon tartózkodó orosz fiatal tudott részt venni a táborban, aki lelkesen csatlakozott az orosz-magyar tábor magyar fiataljaihoz.)

A fordítói kurzuson – a hagyományoknak megfelelően – a fiatal műfordítók műfordítói gyakorlatokon és fordításelméleti órákon csiszolhatták műfordítói jártasságukat. Ezek mellett előadásokat hallgathattak a mai orosz kultúra és mentalitás, a kortárs orosz irodalom, a kortárs magyar irodalomban fellelhető orosz irodalmi motívumok, a kortárs magyar irodalom és a mai magyar folyóirat-kultúra témaköreiből. Mivel az órák egy része orosz nyelven zajlott, a résztvevők a nyelvtudásukat fejleszthették is.

A fordítótábor záró rendezvényén könyvbemutatót is tartottunk, amelyen négy új (2020 első félévében megjelent), az orosz irodalommal és kultúrával foglalkozók és műfordítók számára hasznos kötet ismertetésére került sor. Szűcs Olga szerkesztésében megjelent a Kultúra higiéniája konferenciasorozat tizedik konferenciájának Культура в цифровом обществе / Culture in Digital Society című, orosz-angol kétnyelvű kötete, amelyben neves orosz és magyar kutatók tanulmányai tárják fel a témát a kultúra különféle aspektusaiból. Napvilágot látott Goretity József és Okszana Jakimenko szerkesztésében Kettős tükörben címmel egy unikálisnak mondható magyar-orosz kétnyelvű kötet, amelyben az orosz-magyar és a magyar-orosz műfordítói tábor korábbi résztvevőinek munkái szerepelnek: kortárs orosz művek magyar fordításai és kortárs magyar művek orosz fordításai, valamint a hozzájuk tartozó műfordítói kommentárok (még pontosabban fordításelméleti és fordításkritikai tanulmányok). Ugyancsak az orosz-magyar műfordítói tábor korábbi résztvevőinek fordításában és Goretity József szerkesztésében megjelent az Így írunk mi című könyv is, amely az Oroszországban kiadott Как мы пишем című munkából ad bőséges válogatást, és kortárs orosz szerzők irodalomról, saját írói módszerükről szóló vallomásait tartalmazza. A felsorolt három kötet a Kairosz Kiadó gondozásában látott napvilágot. A negyedik bemutatott munka a legnagyobb „csemege” lehet az ifjú műfordítók számára. A kötet, amely a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Studia Litteraria kiadványsorozatának darabjaként jelent meg Goretity József szakmai szerkesztésében, az Orosz irodalom – fordításokban címet viseli. A kötetben neves magyar, orosz és szlovák szakemberek tanulmányai mellett helyet kaptak olyan fiatal műfordítók írásai is, akik a korábbi években rendszeres résztvevői voltak az orosz-magyar műfordítói táboroknak.

Galéria


Orosz tanfolyam gyerekeknek - Orosz Központ 2020. augusztus

Augusztusban a Debreceni Egyetem Orosz Központjában 20 órás orosz nyelvtanfolyamot szerveztünk a gyermekek számára. Az intenzív tanfolyamot kedden és csütörtökön tartotta Dr. Sahverdova Nava Vanda, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének adjunktusa. A tanfolyamokon résztvevő gyerekek az iskolai oktatás keretében és az orosz szakkörön már tanultak oroszul. A tanfolyam fő célja a korábban megismert anyagok frissítése, megerősítése és új elemekkel történő kiegészítése – a gyerekek gyakorolták az írást, szókincsfejlesztés történt olyan témákban, mint család, barátok és ismerősök, iskola, látogatás, ruházat, városban (pétervári kirándulás). A tanfolyam másik fontos célkitűzése az orosz kultúra és életmód ismeretének elmélyítése volt, felkelteni az érdeklődést és megszerettetni a gyerekekkel az orosz nyelvet, kultúrát és embereket. Az órákat a tevékenységek és a fejlesztendő nyelvi készségek sokféléssége jellemezte, sok játékkal, szórakoztató feladatokkal. Reméljük, hogy a tanfolyamok fiatal résztvevői ugyanolyan lelkesedéssel és érdeklődéssel folytatják az orosz nyelv tanulását az iskolájukban.

Galéria


Nyílt oroszóra az Orosz Központban 2020. február 27. 

A közlemúltban a DE Szlavisztikai Intézetének hallgatói és oktatói, valamint az érdeklődő közönség részt vehetett két rendezvényen, amelyeket a DE Orosz Központja szervezett, és amelyek meghívott vendége Goloborogyko Irina Eduardovna volt, mesterkategóriás orosz nyelv és irodalomtanár, a Taganrogi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának igazgatóhelyettese, a Csehov Taganrogi Tanárképző Főiskola oktatója. A két rendezvény – a Nyílt óra és a Módszertani kerekasztal az orosz mint idegen nyelv oktatásának témájában. A nyílt órán a közönség egy érdekes, színes órán vehetett részt, megismerhette az orosz nyelvoktatásának legújabb módszereit. A téma a Maszlenyica és az étkezés, ételek volt. A tanár bemutatta, hogyan használhatunk reáliákat nyelvórán, számos prospektust hozott Oroszországból, azokat osztotta ki a hallgatóknak és a feladatait ezekre építette. A tanár, miközben tartotta az órát és a diákokkal elvégeztette a feladatokat, módszertani kommentárokat fűzött a folyó munkához. Az óra számos olyan elemet tartalmazott, amely az alapkészségeket és tudást fejlesztették, a szóbeli kommunikációt, olvasott szövegértést, hallás utáni szövegértést, ezen túl szemléletes példát adott arra, hogyan lehet fokozni a tanulói érdeklődést és az óra végéig megőrizni a figyelmet és a koncentrációt. Az óra szerkezete a következő elemekből épült: ráhangolódás az orosz nyelvre, ami abból állt, hogy a hallgatók az óra témájával kapcsolatos autentikus szövegeket, verseket hallgattak meg, azt követték a kiejtési gyakorlatok, nyelvtörők és a tiszta kiejtést pallérozó versikék, ezt követte a tulajdonképpeni nyelvi anyag bemutatás, különféle feladatokon keresztül, sok játékos feladattal, verseny elemekkel, ezek az új anyag megismerését és alapos rögzítését segítették elő. Az órát a hallgatói visszajelzések zárták.


Módszertani kerekasztal beszélgetés 2020. március 3.

Március 3-án 14 órakor kezdődött a DE Orosz központjában Az orosz nyelv oktatásának módszertana című kerekasztal beszélgetés, melynek moderátora Goloborogyko Irina Eduardovna volt, mesterkategóriás orosz nyelv és irodalomtanár, a Taganrogi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának igazgatóhelyettese, a Csehov Taganrogi Tanárképző Főiskola oktatója vezetésével. A kerekasztal beszélgetésen a DE Szlavisztikai Intézetének hallgatói és oktatói, valamint debreceni és nyíregyházi nyelvtanárok vettek részt. A kerekasztal Goloborogyko Irina előadásával kezdődött az orosz módszertan témából, amely szervesen kiegészítette a néhány nappal korábban tartott nyílt órát. Az előadás után a résztvevők az orosz nyelv aktuális problémáiról beszéltek, az orosz nyelv tanítása a régióban, módszertani kérdések kerültek terítékre, milyen módszerekkel lehet hatékonyan fenntartani az orosz nyelvet tanuló gyerekek figyelmét az órán. A rendezvény összes résztvevője gazdagabb lett új ismeretanyaggal, vitte magával az új módszereket, feladatokat, kiosztott anyagokat, amelyek segítségével színesebb, változatosabb orosz órát tud tartani.


Kortárs orosz irodalmi konferencia 2019. december 5-6.

„A kortárs orosz regény művészi nyelve” címmel rendezett kétnapos nemzetközi, orosz nyelvű konferenciát a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézete december 5-6-án az intézmény Orosz Központjában. A tanácskozás középpontjában napjaink orosz irodalma állt, nyelvi, stilisztikai szempontból megközelítve a témát. Az eseményen előadást tartottak a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Egri Eszterházy Károly Egyetem, a Moszkvai Állami Egyetem, a Pétervári Herzen Egyetem, a szlovákiai Presov-i Egyetem, valamint az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakemberei. - Mindannyian ismerjük az orosz nagyregényeket, tudjuk, hogy milyen erős kulturális hagyományt képviselnek ezek a művek ma is Magyarországon. De nem csak a klasszikus orosz „nagy” regények örvendenek töretlen népszerűségnek hazánkban. Sokan vagyunk, akik az orosz klasszikusokon nőttünk fel, és a mai kortárs orosz irodalom olvasói is vagyunk egyben – fogalmazott köszöntőjében Csatár Péter. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese kiemelte: mi sem lehet megfelelőbb helyszíne egy ilyen konferenciának, mint a Debreceni Egyetemen működő Orosz Központ, amelynek egyik fontos küldetése éppen az, hogy fizikai és szellemi teret biztosítson az ilyen és hasonló rendezvényeknek. A mostani esemény már a nyolcadik alkalom, hogy a szakterület művelői találkoznak egymással, az előző konferenciáknak a Debreceni Egyetem mellett Moszkva és Budapest is otthont adott.- A találkozó a kortárs orosz irodalom legjelentősebb alkotásait, irányzatait és eredményeit mutatja be több szempontból megközelítve, lehetőséget teremtve ezzel oktatóknak, kutatóknak, műfordítóknak és a hallgatóknak is a terület megismerésére – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Goretity József, a szervező Szlavisztikai Intézet igazgatója. – Évek óta töretlen a hallgatók érdeklődése az orosz nyelv iránt, jelenleg csaknem százan folytatják tanulmányaikat alap-, mester- és PhD-képzés keretében a szakon – tette hozzá az Orosz Központ igazgatója.A rendezvényre vendégíróként érkezett a dagesztáni származású Alisza Ganyijeva, aki pályafutását irodalmi kritikusként kezdte. Mára egyik legjelentősebb képviselője az orosz irodalom újrealizmus irányzatának. Az írónő a program második napján, a konferencia zárásaként saját írásaiból tartott felolvasást a résztvevőknek. Az előző évek találkozóihoz hasonlóan a most elhangzott előadásokat hamarosan könyv formájában jelentetik meg a szervezők.

Galéria


Vers- és prózamondó verseny - 2019. november 12.

A Debreceni Egyetem Orosz Központja orosz nyelvű vers- és prózamondó versenyt hirdetett az Oroszországi Föderáció Művelődésügyi Minisztériuma és a nemzetközi humánkapcsolatokért felelős „Roszszotrudnyicsesztvo” nemzetközi felhívása alapján magyar állampolgársággal rendelkező, nem orosz anyanyelvű, az orosz nyelvet idegen nyelvként tanuló résztvevők számára. A versenyre Debrecenből és az ország más pontjairól összesen tizenöt fellépő érkezett, a legkülönfélébb életkori megoszlásban: a 6. osztályos általános iskolai tanulótól a gimnáziumi tanulókon, egyetemi hallgatókon és PhD-hallgatókon át a nyugdíjas tanárnőig. A résztvevők 2-5 perces produkcióval készültek, amelyben a klasszikus orosz irodalom valamely lírai vagy prózai művét adták elő. A produkciókhoz több előadó is felhasznált olyan eszközöket (zenei kíséretet, videoklipet, rajzot) is, amelyek az előadott szöveg tartalmával, hangulatával összhangban állva emelték az előadás színvonalát. Az előadásokról videofelvétel készült, amelyet a Debreceni Egyetem eljuttat a moszkvai szervezőkhöz, akik a világ egyéb tájairól beérkezett felvételekből kiválasztják azt a legjobb harminc produkciót, amelyek részt vehetnek a december 19-én megrendezésre kerülő moszkvai döntőn. Az öttagú zsűriben helyet foglalt két moszkvai vendég: Andrej Sznyegov, „Az emberi méltóság és biztonság védelméért nemzetközi civil alapítvány” főigazgatója, valamint Jelena Scselkunova, az Alapítvány munkatársa, a Debreceni Egyetem képviseletében Dr. Kiszil Okszana, a Rektori-Kancellári Kabinet koordinációs és stratégiai igazgatója, Prof. Dr. Papp Klára, a DE BTK korábbi dékánja, valamint Dr. Goretity József, a DE Orosz Központjának vezetője. A zsűri a debreceni versenyen három versenyzőt díjazott: Furó Ágnest és Debreceni Ferencet, a DE Szlavisztikai Intézetének MA 2. éves orosz szakos hallgatóit, valamint Troitsky Nórát, a Szlavisztikai Intézet 1. éves PhD-hallgatóját. Andrej Sznyegov főigazgató úr zárszavában kiemelte: nagy élmény volt számára, hogy az orosz nyelvet idegen nyelvként tanuló magyar előadóktól mind nyelvileg, mind az előadás tartalmát illetően magas színvonalú produkciót hallott, ami meggyőzte róla, hogy továbbra is sokan szeretik Magyarországon az orosz nyelvet és a klasszikus orosz irodalmat.

Galéria


Orosz-magyar műfordítói mesterkurzus - 2019. október 27. - november 4.

2019. október 27. és november 04. között ismét megrendeztük Moszkvában, a Magyar Kulturális Központban az Orosz-magyar műfordítói mesterkurzust.  A mesterkurzuson hat magyar fiatal, kezdő műfordító vett részt, akik az ország különböző egyetemeiről (Pécs, Szeged, Debrecen) érkeztek. A résztvevők hat napon át napi hat órában foglalkoztak műfordítással (Goretity József vezetésével), szakfordítással (Szűcs Olga irányításával), valamint hallgattak moszkvai szakemberek által tartott előadásokat a kortárs orosz irodalomról (Natalja Ivanova, Olga Novikova), a mai orosz színházi életről (Marija Halizeva), fordításelméletről (Alekszandra Finogenova), a kortárs orosz irodalom idegen nyelven történő megjelentetéséről (Jevgenyij Reznyicsenko). A mesterkurzuson a hallgatók részleteket fordítottak le a «Как мы пишем» (Így írunk mi) című kötetből, amely a mesterkurzusok következő gyűjteményes fordításkötete lesz, és terveink szerint 2020 nyarán fog megjelenni magyar nyelven. A foglalkozások után a résztvevőknek alkalmuk nyílt ismerkedni a moszkvai kulturális élet eseményeivel: az Újságírók Házában dokumentumfilmet néztek meg Tarkovszkij munkásságáról, színházi előadásokat néztek meg Roman Viktyuk színházában és a Lenkom Színházban, időszakos kiállítást látogattak meg a Művészek Központi Házában. Az Orosz-magyar műfordítói mesterkurzus a moszkvai fordítási alapítvány, Az Insztyitut Perevoda, valamint a Tolsztoj Társaság és a Moszkvai Magyar Kulturális Központ támogatásával valósulhatott meg.

Galéria


Népképviselet Oroszországban? - 2019. október 24.

Az orosz történelmi klub soron következő alkalmán ismét rendkívül érdekes témával ismerkedhetett meg az Orosz Központban 2019. október 24-én megjelent hallgatóság: Dr. Zsoldos Ildikó az oroszországi népképviseletről tartott előadást. A Nyíregyházi Egyetemről érkező tanárnő nem először ajándékozta meg az Orosz Központ történelem iránt érdeklődő közönségét nagyszerű előadói stílusban bemutatott, sok-sok érdekességgel teletűzdelt előadásával, mely során időrendben haladva, más országokkal összevetve mutatta be az oroszországi népképviselet kialakulását, speciállis jellegzetességeit.

 

 

Galéria


Nemzetközi konferencia - 2019. október 17-18.

Idén első alkalommal a Debreceni Egyetem adott otthont „A kultúra higiéniája" című konferenciának, amelyet közösen rendezett a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület és az egyetem Orosz Központja 2019. október 17-18-án. A 2012 óra folyamatosan megrendezett orosz nyelvű kulturológiai konferenciának eddig olyan nagynevű intézmények adtak helyet, mint a Szentpétervári Állami Egyetem, a Moszkvai Állami Szociális Egyetem, vagy az Orosz Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézete. A találkozó helyszíne – évente váltakozva – Magyarország és Oroszország. Hazánkban eddig a budapesti Orosz Kulturális Központ vállalta a házigazda szerepét, első alkalom, hogy vidéki helyszínt választottak a szervezők. Az eddigi konferenciák anyagából kétnyelvű, orosz-angol, illetve orosz-magyar kötetek jelentek meg. - A konferenciák résztvevőinek egy szűkebb csoportjából álló kutatógárda olyan, a kultúra higiéniája diszciplínáját bemutató kollektív monográfiát hozott létre, amely tankönyvként is szolgál majd a Moszkvai Állami Szociális Egyetemen alternatív tárgyként hamarosan bevezetendő „A kultúra higiéniája" tantárgyhoz – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Goretity József, az egyetem Bölcsészettudományi Kar Orosz Központjának igazgatója, aki Szűcs Olgával, a Szlavisztikai Intézet oktatójával együtt szerepel az orosz nyelvű kötet szerzői között.


Filmklub - 2019. október 10.

A Debreceni Egyetem Orosz Központjában 2019. október 10-én Borisz Hlebnyikov „Szívritmuszavarok” című filmdrámáját nézték meg az érdeklődők az Orosz Filmklubban. A vidéki orvos házaspár nehéz hétköznapjairól szóló történet senkit nem hagyott közömbösen.
Ebben a félévben még kétszer találkozhatunk az Orosz Filmklubban: november 14-én Kirill Szerebrennyikov: Mártírok (2016), míg december 5. Oleg Trofim: Jég (2017) c. filmjét vetítjük. Természetesen mindkét alkalommal orosz nyelven, magyar felirattal nézhetik meg nálunk a filmeket. A Jég című film vetítése azért lesz különleges, mert ehhez a filmhez a Szlavisztikai Intézet hallgatói készítették a feliratot.  Szeretettel várunk mindenkit!

 

Galéria


Szentpétervár Becs Katalin ajánlásával - 2019. szeptember 25.

Szeptember 25-én délután kedves munkatársunk, Becs Katalin tanárnő útibeszámolóját hallgathattuk meg, aki nemrégiben járt Szentpéterváron. 'Észak nagy Velencéjének" saját készítésű képekkel illusztrált bemutatása során a közel 30 fős hallgatóság megismerhette a város alapításának történetét és sok érdekességet hallhatott I. Péter meghatározó alakjáról is. Csodás felvételeket láthattunk Pétervár nevezetes épületeiről, hídjairól, utcáiról, a macskákkal teli Ermitázsról, Petrodvorec lélegzetelállító szökőkútjairól, sétányairól. Megtudtuk, hogy nemcsak I. Péter és Puskin, de Vlagyimir Putyin személye is szorosan kapcsolódik a városhoz. Tanárnő beszámolójában nemcsak kedves anekdoták, vicces átélt helyzetek, de gyakorlati tanácsok is elhangzottak, s mindez közvetlen, könnyed hangnemben elmesélve. Mindazok, akik kedvet kaptak egy hasonló utazáshoz, a beszámoló végén feltehették kérdéseiket Becs Katalin tanárnőnek. Köszönjük a rendkívül élvezetes előadást!

Galéria


Könyvbemutató - 2019. május 7.

Május 7-én az orosz nyelven író, örmény származású Narine Abgarjan „Égből hullott három alma” című könyvét mutatta be Goretity József, műfordító. Oroszul ugyan nem ez az írónő legutóbb megjelent könyve, de kétségkívül ez aratta a legnagyobb sikert: elnyerte a Jasznaja Poljana díjat, amely az egyik legrangosabb oroszországi irodalmi díj. Goretity József előbb az írónővel és munkásságával ismertette meg a közönséget, majd mesélt a regényről, melyből részleteket is felolvasott.
Narine Abgarjan összes könyvében hazájáról mesél. A Hegyi-Karabah vidékéről származik, amely az ott zajló azeri-örmény konfliktusról ismert. Természetesen könyveiben is megjelenik ez a téma, és bár a háború rányomja bélyegét szereplői életére, az írónő mégsem fest komor képet az itt élők helyzetéről. Az „Égből hullott három alma” egy kis, kitalált hegyi falu, Maran zárt világát, az itt élő emberek szokásait eleveníti meg. Hatalmas életszeretet jellemzi az itteni közösséget, amely a legképtelenebb és legembertelenebb helyzeteket is humorral vészeli át. Az élet drámai eseményei finom humorral keverednek ebben az életigenlő regényben. Abgarjan történeteiben összemosódik a valóság és misztikum, az írónőt az örmény Gabriel Garcia Marquezként is emlegetik.

 

 

 

Narine Abgarjan: Égből hullott három alma
Fordította: Goretity József
Kiadó: Typotex Kiadó
Megjelenés: 2019

Galéria


Filmklub - 2019. május 9.

Május 9-én, a győzelem napján a Ballada a katonáról c. filmet vetítettük eredeti nyelven, magyar felirattal a Debreceni Egyetem Orosz Központjában. Mielőtt megnéztük volna a szovjet újhullám kiemelkedő darabját, Debreceni Ferenc, a Szlavisztikai Intézet mesterszakos hallgatója a rendező életéről, a Cannes-i fesztiválon is kitüntetett film forgatási körülményeiről és fogadtatásáról mesélt a közönségnek. Bízunk benne, hogy tetszett Önöknek ez a lírai hangvételű film, mellyel erre a félévre búcsúzik az Orosz Filmklub.

Szeptemberben folytatjuk, várjuk Önöket!

 

 

 

 

 

Galéria


Módszertani kerekasztal beszélgetés - 2019. április 25.

Április 25-én csütörtökön 14 órától Irina Goloborogyko tanárnő orosz nyelv és irodalom tanár vezetésével módszertani kerekasztal beszélgetést tartottunk a Debreceni Egyetem Orosz Központjában, melynek témája az orosz mint idegennyelv oktatása volt. A beszélgetés során megvitattuk, milyen módszerekkel lehet belső motivációt kialakítani, a kritikai gondolkodásmódot fejleszteni. Dr. Györfi Beáta, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének adjunktusa ismertette a Magyarországon zajló orosz nyelvoktatás jelenlegi helyzetét. A sikeres szakmai dialógus során körvonalazódott, hogy Debreceni Egyetem és a Taganrogi Anton Csehov Állami Pedagógiai Főiskola a továbbiakban hogyan tud együttműködni az orosz mint idegennyelv oktatásának fejlesztése érdekében.

 

 

 

Galéria


Koncert az Orosz Központban - 2019. április 24.

A közelgő ortodox húsvét alkalmából április 24-én az Orosz Központba látogatók a Debreceni Szent Háromság Ortodox Egyházközség kórusának felemelő koncertjét hallgathatták meg. A nyolc fős kórus az ünnepkörrel kapcsolatos szolgálat alatt elhangzó énekeket adta elő, vezényelt Sipos Barnabás ortodox parókus. 

 

 

 

 

 

Galéria


Prof. Andrej Goloborogyko előadása - 2019. április 24.

Prof. Andrej Goloborogyko politológus, a Taganrogi  Anton Csehov Állami  Pedagógiai Főiskola igazgatójának előadását hallgathattuk meg április 24-én Oroszország geopolitikájának aktuális kérdéseiről, az ország nemzetközi együttműködés-rendszeréről, Oroszország és az Európai Unió kapcsolatáról. Az Oroszországban napjainkban zajló gazdasági, társadalmi folyamatok felvázolásán túl szó esett az orosz-magyar együttműködés színtereiről, s ezen belül a Taganrogi Anton Csehov Állami  Pedagógiai Főiskola és a Debreceni Egyetem egyre szorosabb kapcsolatáról is. Az orosz nyelven elhangzó előadás megértését kivetítőn olvasható magyar fordítás segítette, a mintegy 50 fős hallgatóság előadás végén feltett kérdéseit pedig Dr. Goretity József tolmácsolta.    

 

 

 

 

Galéria


Irina Goloborogyko előadása - 2019. április 24.

Április 24-én a Debreceni Egyetem Orosz Központjában Irina Goloborogyko orosz nyelv és irodalom szakos tanárnő tartott interaktív előadást orosz frazeologizmusokról "Язык есть исповедь народа - или народ живёт в своём языке" címmel. A képekkel is illusztrált nyelvi idiómák elsajátítását érdekes magyarázatokkal könnyítette meg a mintegy 20 fős orosz nyelvszakos hallgatóságnak.

 

 

 

Galéria


Végigutaztam a Transzszibériai vasúton - 2019. április 17.

A Történelmi Klub legutóbbi foglalkozásán, április 17-én Dr. Szűcs Sándor egyetemi docens tartott élménybeszámolót a Transzszibériai vasúton tett utazásáról. Az előadó sok-sok fényképpel mutatta be az út első, Irkutszkig tartó felét. Május 8-án 18 órakor innen, Irkutszkból folytatódik az izgalmas, nem mindennapi utazás, melyre szeretettel várunk mindenkit!

 

 

 

 

Galéria


Filmklub - 2019. április 11.

Április 11-én este az űrhajózás világnapját ünnepeltük az Orosz Filmklubban. A Szaljut-7 című filmet eredeti nyelven, magyar felirattal körülbelül 25 érdeklődő tekintette meg a Dereceni Egyetem Orosz Központjában. Köszönjük nézőinknek, hogy eljöttek! Szeretettel várunk a következő vetítésre is mindenkit, aki érdeklődik az orosz filmművészet és kultúra iránt! Május 9-én Grigorij Csuhraj "Ballada a katonáról" című filmjét nézheti meg nálunk. A belépés ingyenes.

 

 

 

 

 

 

Galéria


Irodalmi est - 2019. március 28.

Csütörtökön este a Debreceni Egyetem Orosz Központja Leonyid Nyikolajevics Andrejev orosz író életművét hozta közelebb a közönséghez.  Az este első felében az Orosz Központ vezetője, dr. Goretity József részletesen beszélt a körülbelül 15 fős közönségnek a szerző jelentősebb műveiről. Ezt követően a közönség Andrej Bogatirjev Júdás c. filmjét tekintette meg, amely Leonyid Anrdejev novellája alapján ábrázolja az egyetemes kultúra egyik leggyakrabban ábrázolt alakját.

 

 

 

 

 

Galéria


Filmklub - 2019. március 14.

A Debreceni Egyetem Orosz Központjában március 14-én a Morfium című filmet nézték meg az érdeklődők, melyet Alekszej Balabanov rendezett Bulgakov művei alapján. Az Orosz Filmklubban a fimeket, mint mindig, eredeti nyelven, magyar felirattal vetítettük.  A vetítést családias hangulatú társalgás előzte meg, melynek során a film által megjelínetett oroszországi kulturális és társadalmi kérdésekről esett szó. A tavaszi félévben a további vetítések április 11-én (Klim Sipenko: Szaljut–7) és május 9-én (Grigorij Csuhraj: Ballada a katonáról) lesznek.  Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik az orosz filmművészet és kultúra iránt! A belépés ingyenes.     

 

 

 

 

 

Galéria

Frissítés dátuma: 2022.06.20.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.